Malmöspelen 2015

Deltagarlista med tider


 

Lördagen den 29 augusti

Tävlingshall är B-hallen Sofielunds Idrottshus, Lantmannagatan 22 Malmö.

Tävlingen är en D-tävling och för deltagande krävs D-licens.

Anmäl till max 2 klasser per spelare:

Flickor 10 Pool + A- & B-slutspel

Flickor 12 Pool + A- & B-slutspel

Flickor 14 Pool + A- & B-slutspel

Pojkar 9 Pool + A- & B-slutspel

Pojkar 10 Pool + A- & B-slutspel

Pojkar 11 Pool + A- & B-slutspel

Pojkar 12 Pool + A- & B-slutspel

Pojkar 14 Pool + A- & B-slutspel

Sammanslagning av klasser kan ske vid för få anmälningar.

Fina priser kommer att delas ut.

Cafeteria med lättare förtäring finns i hallen.

Tävlingen startar kl 9.00, anmälan senast 45 minuter innan matchstart. Vissa klasser kan komma att starta senare, kolla vår hemsida www.malmoif.se efter den 20 augusti för mer info om exakta starttider.

Startavgifter 100 kr/klass + 50 kr expeditionsavgift. Insättes på Malmö IF plusgirokonto 310495-7.

Anmälan sker till btkmalmo@hotmail.com senast 23 augusti.

För frågor maila på ovanstående adress eller ring Lisa 0730-587258.